Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tanıtım

Tanıtım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri sunan bir birimdir. Deneyimli ve uzman kadromuz bireysel, çift ve grup terapisi hizmetleri vermektedir. Lütfen bilgi almak için isil.bilican@medeniyet.edu.tr adresine yazınız.

Birimin hedefleri aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Bireylerin yaşam kalitelerini arttırarak sağlıklarını geliştirmelerine ve korumalarına yardımcı olacak önleyici psikoterapötik müdahaleler sunmak;

b) Bireylerin olumsuz yaşam şartlarına uyum süreçlerini kolaylaştırarak sağlıklarını yeniden kazanmalarına yardımcı olacak psikoterapötik müdahaleler gerçekleştirmek;

c) Psikolojik bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik psikoterapi hizmetini gerektiğinde psikiyatri ve tıbbın diğer uzmanlık alanları (iç hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon vd.) ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek;

d) Klinik psikolojinin farklı alanlarında gerek bireylere gerekse kurumlara psiko-eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek; Psikoloji ve sosyal sorumluluk konularında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar ve eğitim programları ile kurslar düzenlemek;

e) Psikolojik bozukluklara yönelik erken tanı, tedavi, eğitim hizmetleri ve araştırma faaliyetlerinin desteklenmesini sağlayacak gerek birey gerek grup gerekse toplum temelli tarama ve müdahale programları tasarlamak ve yürütmek;

f) Merkez amaç ve görevleri doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler başta olmak üzere farklı araştırma ve eğitim kamu ve/veya özel kuruluşları ile işbirliği yapmak;

g) Psikolojik bozuklukların bilişsel, duygusal, davranışsal, nöropsikolojik, gelişimsel temellerini araştırmak; ölçümlerini yapmak; yeni tanı ve tedavi olanakları geliştirmek üzere araştırma faaliyetlerini yürütmek;

h) Merkezin çalışmalarını psikoloji biliminin güncel doğurguları ışığında ilerletebilmesi için, ulusal ve uluslararası seminer, kongre, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bunlara iştirak etmek;

i) Merkez bünyesinde yürütülen araştırma faaliyetlerinden elde edilen bilimsel bulguları klinik psikoloji yazınına kazandırmak üzere rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak;

j) Proje ve kaynak oluşturma çalıştayları düzenlemek;

k) Ulusal veya uluslararası öğretim üyesi, öğrenci veya yardımcı personel değişimi; misafir ulusal veya uluslararası öğretim üyesi, öğrenci veya yardımcı personel faaliyetleri için uygun altyapı ve hizmet ortamlarını oluşturmak ve bu kişileri eğitim ve/veya mali açılardan desteklemek;

l) Ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme projeleri hazırlamak ve yürütmek;

m) Psikoloji bölümü lisansüstü öğrencileri için süpervizyon altında uygulama yapma merkezi olmak;

n) Merkezin yukarıda belirtilen amaçlarını psikoloji biliminin etik kurallarından taviz vermeden ve çağdaş bilimsel doğurgular ışığında yürütmek.