Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon-Vizyon

Misyon: 
Toplum geneline ruh sağlığını destekleyecek psikolojik hizmetlerin ve eğitimlerin verilmesi, uygulama ve araştırma yapılması. 
Vizyon: 
Psikolojik hizmetlerin verildiği, öğrenci yetiştirilmesine destek olan, araştırma bulguları ile desteklenen bir uygulama ve araştırma merkezi olmak.