Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Personel

DOÇ. DR. F. IŞIL BİLİCAN

Doç. Dr. F. Işıl Bilican, 2001 senesinde Boğaziçi Üniversitesinde Psikoloji alanında lisans programını tamamladı. The New School for Social Research, New York’da 2005 senesinde Araştırma Psikolojisi alanında Yüksek Lisans programını, 2010 senesinde ise Klinik Psikoloji alanında doktora programını tamamladı. Doktora eğitimi sırasında zorunlu stajlarını New York’da bulunan Beth Israel Medical Center, Bronx  Lebanon Hospital Center, New York University Counseling and Wellness Center ve North Shore LIJ-Zucker Hillside Hospital’da tamamladı. Doktora sırasında, süpervizyon altında 5000 saatten fazla değişik psikoterapi türleri ve psikolojik rahatsızlıklarla ilgili eğitim aldı.  Kendisi ergen ve yetişkinlerle, psikodinamik, ilişkisel, bilişsel-davranışçı ve diyalektik-davranışçı teknikleri entegre ederek çalışmaktır. Klinik uzmanlık alanları içinde  duygudurumu bozuklukları (depresif bozukluklar gibi), endişe bozuklukları (panik atak, sosyal fobi, spesifik fobiler, yaygın endişe bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk gibi), iletişim problemleri, öfke kontrolü problemleri, stres yönetimi, işle ilgili problemler, ilişki problemleri, kişilik bozuklukları (sınırötesi kişilik bozukluğu gibi), travmatik semptomlar, somatik problemler, kronik medikal problemler ve uyku sorunları da olmak üzere çeşitli konular yer almaktadır.

 

Doç. Dr. F. Işıl Bilican 2012 senesinden beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır. Araştırma yürüttüğü konular içinde psikoterapi araştırmaları ve psikolojik iyilik durumunu etkileyen faktörler gelmektedir. Başlıca yayınları arasında ‘Türkiye’de eğitim sürecinde olan ve deneyimli psikoterapistlerin mesleki gelişim süreçleri’, ‘Mental health related help-seeking attitudes and behaviors among Turkish college students’, ‘The relationship between focused attention meditation practice habits, psychological symptoms, and quality of life’, ‘Depression severity and hopelessness among Turkish university students according to various aspects of religiosity’, ‘A clinical approach to the impact of patriarchal values on psychological functioning of Turkish women’, ve ‘Persekütuar Tip Sanrısal Bozuklukta Bütünleyici Psikoterapi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu’ yeralmaktadır. Psikolojiye Giriş, Davranış Bilimleri, Kişilik Psikolojisi ve Psikopatoloji derslerini vermektedir.

 

 F. IŞIL BİLİCAN, PhD

Dr. Bilican received her BA in Psychology from Bogazici University, Istanbul in 2001. She received her MA in Research Psychology in 2005 and PhD in Clinical Psychology in 2010 from the New School for Social Research, New York. She completed her mandatory externships at Beth Israel Medical Center, Bronx Lebanon Hospital Center, New York University Counseling and Wellness Center and her internship at North Shore LIJ-Zucker Hillside Hospital, New York.  She is specialized in working with adolescents and adults on a variety of issues including mood disorders (i.e. depressive symptoms), anxiety disorders (panic attack, social phobia, specific phobias, generalized anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, etc.), personality disorders (including Borderline Personality Disorder), communication difficulties, anger management, stress management, self-esteem difficulties,  relationship difficulties, difficulties at work and school, adjustment issues, traumatic experiences, somatic disorders, difficulties with sleep, and homesickness. 

 

Dr. Bilican is also appointed as an Associate Professor of Clinical Psychology and Department Head at Psychology Department at Istanbul Medeniyet University. Her research interests include psychotherapy research and factors that predict psychological wellbeing. Some of her publications include ‘Professional development processes of trainee and experienced psychotherapists in Turkey’, ‘Mental health related help-seeking attitudes and behaviors among Turkish college students’, ‘The relationship between focused attention meditation practice habits, psychological symptoms, and quality of life’,  ‘Depression severity and hopelessness among Turkish university students according to various aspects of religiosity’, ‘A clinical approach to the impact of patriarchal values on psychological functioning of Turkish women’, and ‘Integrative psychotherapy with a delusional disorder: A case study’. She has been teaching Introduction to Psychology, Behavioral Sciences, Personality Psychology, and Psychopathology.